LevAnde - "Själar växer när de berörs och insikter föds"

MQ healing terapi

Som terapeut, Multidimensionell Q. Healer har Jenny funnit ett kraftfullt sätt att hjälpa sina kunder på alla nivåer, fysiskt och energimässigt.

Det som är möjligt kan ske utan långdragna processer, MagiQ Quick.

Här råder villighet, inspiration och skapande i samspel oss emellan. 

I en session med mig leder jag dig tryggt till kärnan och dina inre låsningar. Jag transformerar om hinder till dina själsliga resurser. 

I en session hos mig utgår vi från dina hinder, jag väljer sen den metod som effektivast låser upp dina resurser allt för att du ska kunna leva livet LevAnde där självkänslan är kärleksfull. 

Med vilja och engagemang hjälper jag dig utifrån ett holistiskt synsätt och en grundfilosofi om att alla redan har de egenskaper de behöver, att själen är vår guidning och anden i oss vet. 

Jag är LevAnde precis som du och jag välkomnar dem som vill ha min hjälp att LeVa. 

Jag ser fram emot att träffa dig med en önskan om en GivAnde och NärAnde session.


"En själslig resa med otroligt mycket intryck. Du får mig att förstå och ta bort det mörka i mina minnen" - Jack

"Det var ett fantastiskt möte från att känna sig vilsen instängd och begränsad från sitt negativt betingade liv. Stark, Magnifik, fantastisk" - Ulrika

"Var som en ny person av hennes healing. Ny tid beställd och jag rekommenderar LevAnde" - Virpi


LevAnde

Borlänge

070-3009 112

jenny.levande@gmail.com

facebook.com/Jenny.LevAnde  

jenny_levande.nu

LevAnde - "Själar växer när de berörs och insikter föds"