Hypnoanalys

Hypnoanalys

Hypnoanalys är en djupgående terapi som bygger på orsak och verkan och används för att ta reda på orsakerna till symtom och problem. Det ger också bättre förståelse inför sig själv, en väg till självinsikt och ökad självkännedom som ger dig mer kraft och frihet att vara den du är. I hypnos är det lättare att få sinnet frikopplat från vår kritiska del och göra vårt undermedvetna mottagligt för ny information som ges. Den räknas som en korttidsterapi till skillnad mot traditionell psykoterapi och psykoanalysens 1000 timmar. Terapin förkortas då den görs i hypnos.
Alla känslor och minnen vi upplevt hela livet finns kvar lagrade inom oss i. I terapin gör du ett besök hos dig själv och utforskar ditt inre och går djupare och djupare. I terapin får du upp omedvetna bortträngda känslominnen från den tidiga, viktiga och präglande barndomen. Du återupplever dina minnen och händelser då som nu, fast nu får känslorna också vara med.
Det som legat och påverkat dig hela livet och gett besvär, obehag och smärta försvinner gradvis när du i terapin fått ut den lagrade starka känslan du upplevde som barn och orsaken hittats. Känslan släcks och laddningen finns inte längre kvar, BeFriAnde.
Många djupa emotionella sår går att spåra till händelser i tidig barndom. Vi vet utifrån anknytningsteorier hur viktiga de första 0 - 6 åren i barndomen är för vår utveckling. Emotionella störningar under den fasen kan allvarligt skada och påverka oss djupt för resten av vårt liv.
Då en del händelser i barndomen gav så starka emotionella reaktioner förpassades emotionen ner till det undermedvetna och en bortträngning sker för att skydda oss. Där har känslan och ibland även minnet av händelsen legat sedan dess och påverkat på ett omedvetet plan och fått oss att må dåligt.
Det lilla barnet är formbart och sinnet mycket känsligt, allt barnet får uppleva sätter sina spår i hjärnan och känslokroppen. Det blir att påverka hur batnet blir att agera och reagera på sin omvärld och sig själv. Alla minnen som trängts bort lagras inom oss i det undermedvetna. En sk borrtträgning sker. Vardagliga saker och mindre kriser blir trauman som sätter sina spår lika mycket som stora trauman i livet. Dessa känslominnen och situationer finns kvar som oläkta inre sår.
Dessa bortträngda känslominnen manifesterar sig hos det lilla barnet och kan göra sig påminda hos sig som vuxen med destruktiva beteenden, mentala och känslomässiga livsbegränsande problem. Det som finns i det undermedvetna påverkar oss dagligen i hur vi tänker, känner, reagerar och gör.
Barn till barn bär på oläkta sår genom generationer. Alla har yttre och inre symtom av något slag. Alla som (omedvetet) ropar efter trygghet, kärlek och acceptansen att få bli sedd som den unika person de är - StrålAnde och LeVAnde!
Hypnoanalys är en terapi för alla problemområden som på något sätt kan associeras med emotionella eller mentala krafter. Oförklarlig oro, stress, fobier, rädslor, ångest, depression, oförklarlig migrän, sömnsvårigheter, värk, panikångest, låg självkänsla, aggressivitet, konfliktbenägen, sexuell problematik, utmattning/utbrändhet, anorexi, onormal övervikt, alkoholism andra beroendeproblematik med mera.
Problem kan också vara en ökande känsla av att inte orka mer, eller en känsla av att inte höra hemma någonstans - att stå utanför, kanske känna sig avvisad eller ensam.

Hypnoanalys används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar.

För att lyckas i terapi krävs av dig

 FÖRTROENDE till mig som terapeut och att kunna lämna behovet av kontroll, orsakerna är aldrig som vi tror. 

 VILLIG att ändra synen på dig själv

REDO att medvetandegöra insikter

FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena

SAMARBETA genom att flöja mina instruktioner

ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig

DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker

SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl.