MQ i 1

Här är en metod som når helheten på alla nivåer just du behöver. Här integrerar jag Multidimensionell terapi tillsammans med Q. healing som grund och med terapeutiska verktyg från Hypnoanalys, Regressions terapin och Soul manifestation coachning i samma session.

Det du presenterar för mig är öppningen vi arbetar med för att nå in i kärnan. Du kan ha önskemål och ett specifikt syfte med sessionen eller så låter vi behoven få styra.

Problem och symtom kan vara fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt där orsakerna kan kopplas till obearbetade känslor och mentala hinder.

Jag arbetar aktivt på en fysisk och energimässig nivå medan du tar emot, skapar och samspelar med mig.

Inspirationen är min drivkraft jag använder i kommunikationen med dig. Jag lyssnar och läser av det jag får till mig från det du säger och upplever under sessionen hos mig.

Jag hjälper dig att se och hitta kärnan. Det kan innebär att jag guidar dig till känslominnen där du kan på distans se vad det gav för effekter och det blir begripligt. Detta görs med fördel 1-5 sammanhängande.

MQ i 1