Multidimensionell terapi

MDT är en komplementär behandlingsform. Den bygger på healing, terapeutens intuitiva förmåga samt traditionell kinesisk medicin (TCM) som utgår från läran om yin, yang och de fem elementen för att skapa balans i vår vardag.
Besvär, obehag och smärta är kroppens signaler på obalans. Sambanden mellan vår fysiska kropp, tankar / känslor, själ / ande behöver bli mer synligt.
Jag gick min utbildning 2015-2017 hos The School of multidimesnional treatment.

Beröringskällan AB Ann Charlotte Löfdahl.

Symbolen Yin Yang och Yung© symboliserar sambanden mellan våra olika aspekter: den fysiska, mentala, emotionella och själsliga. Symbolen står för treenigheten - kropp, sinne och själ - ande, materia, medvetande - dåtid, nutid, framtid - funktion, energi, rörelse (attraktion och repulsion). Yin symboliserar det kvinnliga, mörker, vila. Yang står för det manliga, ljus, aktivitet med mera. Yung betyder evig och innefattar den andliga/gudomliga aspekten av oss. Vi behöver synliggöra yung så att det blir en del av vardagen. Logotypen är varumärkesskyddad.

Multidimensionell terapi arbetar med hela människan. Det är därför det kan påverka alla våra livsaspekter. Kropp, Tankar, Känslor, Själ/Ande.

Alla dessa livsaspekter är lika viktiga och ingen kan uteslutas om man vill hitta vägen till balans och må bra.
Multidimensionell terapi skapar en bro mellan kropp och själ.

I behandlingen används bland annat akupressur där terapeuten trycker med fingrarna på olika punkter på kroppens energibanor (meridianer) för att öka energiflödet och syftar till att medvetandegöra, balansera och starta kroppens egen självläkningsförmåga som vi alla har inom oss - att hjälpa kroppen att hitta tillbaka till balans. En balans som genomsyrar vardagen och gör livet mindre komplicerat.
Multidimensionell terapi arbetar med kroppens energitillstånd och att förbättra flöden samt minska stagnationer / spänningar. Syftet är att stödja den mentala, emotionella, fysiska och själsliga förmågan att läka samt balansera de tillstånd vi har innan de blir mer.

För att fastställa ditt energitillstånd används tung- och pulsdiagnostik, samt frågor för att känna in vad du är i störst behov av när vi träffas. Varje behandlingstillfälle är olika på grund av vad vardagen ger oss. Behandlingen sker på en massagebänk med kläderna på. Om det är massage så sker det i underkläderna.

Tekniker som används är:

  • Q. healing
  • Akupressur
  • Massage Gua Sha, kopping
  • Helande och medvetandegörande ord
  • Reflektioner
  • Regression (själsresor)