Regression

Regressionsterapi innebär att man i hypnos går tillbaka till tidigare i livet eller tidigare liv, till den situation där problemet uppstod och utför terapi. Vissa upplever att de går tillbaka till tidigare liv och hur det är med den saken kan vi aldrig säga. Vi sätter ett syfte som är utifrån ditt behov av att finna orsaken till ett symtom och som tar dig till tidigare liv, dess minnen och händelser.
Ett faktum är i alla fall att regressionsterapi fungerar framgångsrikt. Det spelar ingen roll om ett s k tidigare liv är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens. Huvudsaken är att det fungerar. Jag är utbildad hos SSEAH av Jörgen Sundvall i regression tidigare liv.
Allting har en orsak och ibland kommer man helt enkelt ingen vart med hypnoanalysen trots att den varit framgångsrik. Livsbegränsande symptom är kanske kvar. Det kan vara oförklarlig tomhet, ensamhet, övergivenhet, skuld eller sorg. Det kan upplevas som ett ok av tyngd som liggare över en.
Då kan regressionsterapi vara lösningen.
Minns att allt du upplevt finns lagrat och arkiverat inom dig, i ditt minne. I en tidigare liv regression öppnar du upp nya dimensioner i ditt inre, du utforskar ditt inre djup så tillåt dig med acceptans att verkligen glädjas åt ditt inre och att öppna upp dig för din inre storhet och kraft.
Man kan uppleva tunga, jobbiga och tråkiga saker som är orsaken till upplevda problem nu. Regression är en själslig/andlig resa som för med sig positiva saker i nu tid då man kommit åt och upplevt orsaker som legat dolt för oss. Fördelar med regression och att uppleva tidigare liv är att man lär sig mer om sig själv som ger ökad förståelse och ökad självkännedom för Hel(ig)het och läkning, ett befriande kan upplevas. Det kan ge ett ökat fridfullt sinne, att få uppleva mer kärlek inom sig och till varandra som ger en större mening till livet.

  • En bättre, befriande självinsikt om både sina skuggsidor och sitt ljus.
  • Få till en gynnsam förändring i nuvarande liv.
  • Rädslan för döden avtar eller försvinner.
  • Fördjupad och förändrad världsbild.
  • Insikt om sina reaktioner på personer, platser, saker och ting.
  • Ett återuppväckande av färdigheter, egenskaper och längtan.
  • Oförklarliga saker som oro, rädsla eller ångest ersätts med lättnad och glädje.

Först används hypnosinduktion för att komma i ett avslappnat tillstånd. Därefter används olika tekniker för att föra klienten genom flera steg in i ett tidigare liv. Du kan uppleva denna session på olika nivåer och djup i medvetande. Innan du kommer till mig på en tidigare liv session skickar jag hem ett informations brev om du läser igenom innan du kommer.