Soul manifestation

Soul manifestation coaching- CMC innebär för mig att tro på sig själv, låta hoppet inom sig verka, att låta den kärleksfulla tilliten vara sin grund i livet och att det man gör är med glädje. I samtalen öppnar vi upp för en annan uppfattning och koncentrerar sinnet på nu och landar i en medvetenhet så sinnesro och friden som alltid finns inuti kan manifestera sig mera. Därifrån kan vi lättare ta beslut och välja att agera efter en tryggare närvaro och tillit hos oss själva. Det är vackert och fridfullt att genuint mötas bortom alla uttryck av tankar, känslor, reaktioner och beteenden för att påminna dig om att du är något mer.