Tjänster jag erbjuder

Mina tjänster bygger på viss:

VILLIGHET   INSPIRATION   SKAPANDE   SAMSPEL

Besvär, obehag och smärta är kroppens signaler på obalans. Sambanden mellan vår fysiska kropp, tankar / känslor, själ / ande behöver bli mer synligt och del av vår vardag. 

Mina sessioner bygger på att jag möter varje person med öppenhet och respekt d.v.s. utan att värdera och döma det som är. Jag ser dig bortom dina uttryck av tankar, känslor, reaktioner och beteenden. Du har viljan och modet att möta och se dig själv. Jag delger det jag får till mig och kan bekräfta, spegla och stödja dig i din egen utveckling för större medvetenhet hos dig. Jag finns för dig och inte tvärs om. Jag har tystnadsplikt.   

Tjänster

Multidimensionell terapi

MDT är en komplementär behandlingsform som arbetar med hela människan. Det är därför det kan påverka alla våra livsaspekter. Kropp, Tankar, Känslor, Själ/Ande. Den bygger på terapeutens intuitiva förmåga samt traditionell kinesisk medicin (TCM) som utgår från läran om yin, yang och de fem elementen om hur vi samspelar med naturen för att skapa balans i vår vardag. Det kan påverka alla våra livsaspekter. Kropp, Tankar, Känslor, Själ/Ande. Yin, Yang och Yung - det osynliga ska bli synligt och en del av vardagen med syfte att skapa flöde och balans i QI.

Q. healing

Når helheten på alla nivåer just du behöver. Q. healingen aktiverar och balanserar livsenergin. Quick Qodes of magiQ QI sätter ramen och grunden för TILLIT och TRYGGHET vilket är förutsättningen för att LÄKNING och TRANSFORMATION ska ske. Här KALIBRERAS, AKTIVERAS & BALANSERAS det som behövs. När balans råder tar transformation och läkning naturligt vid. Fritt flöde av QI = Frisk, stark & vital! Flödet som saknas fixas fysiskt & energimässigt! Används både till människor, djur, platser och hus. 

Hypnoanalys

I hypnoanalysen arbetas det med de bortglömda känslominnenas som orsakar mentala, fysiska, och emotionella symtom och mönster även i relationer och oönskade beteenden. Mera riktat med att nå orsaken och allra första gången känsloladdning skapades och utlöste en bortglömd och bortträngd känsla som fortfarande ligger kvar i vårt undermedvetna från tidig barndom eller tidigare liv och med sin laddning och påverkar än i dag. Här har jag även interCom som vi kan använda. InterCom är hörlurar med mikrofon vi båda har på oss och kommunicerar genom. Fördelarna med det är att man kommer nära varandra i hypnosen som är ett avslappnat förändrat medvetande tillstånd.  

Klicka här och börja skriva. Ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

Regression TLT tidigare liv terapi

Regression går bortom dimensionerna och vårt arv av minnen. I ett hypnotiskt avslappnat tillstånd går tillbaka tidigare i livet eller tidigare liv. Syftet är det viktigaste som du och jag sätter tillsammans. Du kommer med en idé som jag hjälper dig att utforma så syftet blir i linje med det du behöver för att det ska bli meningsfullt. 

Är du villig och redo att släppa kontrollen ? Har du lätt att uppfatta andra sfärer och dimensioner? Då kan detta verkligen passa dig. I en regression kan du också uppnå en HELigHET och rädsla för döden avtar eller försvinner och en trygghet i livet kan införlivas Här kommer vi åt minnen tidigare i livet som på något sätt behöver läkas eller visdom att upplevas. Regression görs i ett läkande och helande syfte.

Regression Själsresa

En djupare själsresa som integrerar ditt fysiska jag med det icke fysiska, själsliga för en andlig upplevelse där du utforskar mera av den intelligens som finns dold inom dig.

Viktigt att vi hittar rätt syfte för dig. Du kommer med en idé som jag hjälper dig att utforma så syftet blir i linje med det du behöver för att det ska vara meningsfullt. Det blir mer magiskt och innehållsrikt när vi släpper fokuset på att uppleva just ett tidigare liv för då kan du komma åt och uppleva mera av intelligensen som finns dold inom dig och när du tillåter dig att äga den så manifesteras det stora du behöver.

Är du villig och redo att släppa kontrollen ? Har du lätt att uppfatta andra sfärer och dimensioner? Då kan detta verkligen passa dig. I en regression kan du också uppnå en HELigHET med en trygghet i livet.

Soul manifestation

SMC utgår från själens attraktion och fokuserar på inre upplevelser så att du kan komma närmare stillheten och kraften i dig själv. Därifrån kan du lättare finna svar och lösningar, ta beslut samt påminna dig om vad som är verkligt och viktigt. Jag är här för att se och möta dig bortom bruset av alla dina uttryck som tankar, känslor, reaktioner och ev problem för att påminna dig om vem du är. Så att du kan börja vara och göra efter det som harmoniserar med dig.

Du är fantastisk det är bara du som ska upptäcka det. Finn din potential, äg din kraft och lev från djupet av ditt hjärta.                

Du är LevAnde precis som jag. 

Är du villig att ändra synen på dig själv?

Är du redo att medvetandegöra insikter?

Har jag ditt förtroende att bli insläppt i din sfär?

Jag ser fram emot att träffa dig med önskan om en GivAnde och NärAnde session 

Med värme Jenny 

För att lyckas i terapi krävs av dig

FÖRTROENDE till mig som terapeut och att kunna lämna behovet av kontroll, orsakerna är aldrig som vi tror. 

VILLIG att ändra synen på dig själv 

REDO att medvetandegöra insikter 

FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena

SAMARBETA genom att flöja mina enkla instruktioner

ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig

DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker

SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl